รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 551 หน่วยงาน
**กรุงเทพและปริมณฑล 196 หน่วยงาน (แบ่งเป็นภาครัฐ 66 หน่วยงาน, เอกชน 130 หน่วยงาน) และต่างจังหวัด 355 หน่วยงาน (แบ่งเป็นภาครัฐ 238 หน่วยงาน, เอกชน 117 หน่วยงาน)

JSON - ทุกหน่วยงาน

JSON - ค้นหาหน่วยงาน

NPS+TS = การตรวจด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก และป้ายลำคอแบบรายตัวอย่าง
Pool Saliva = การตรวจด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples)
Pool NPS+TS = การตรวจด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก และป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples)

ค้นหารายชื่อห้องปฏิบัติการ (สำหรับประชาชน) :

ค้นหารายชื่อห้องปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน) :

หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ เขตสุขภาพ ประเภท NPS+TS Pool Saliva Pool NPS+TS การเดินทาง เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด 19 หนุนการเปิดประเทศปลอดภัย
กรมวิทย์ฯ ปรับลดราคาค่าตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เหลือ 1,100 บาท
แล็บตรวจโควิด19 ในอาหารกรมวิทย์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 แห่งแรกของไทย สร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยส่งออกต่างประเทศ
สธ.พบผู้เข้าข่าย "โอมิครอน" 11 ราย ยืนยันผลแล้ว 8 ราย ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ
กรมวิทย์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมอบรมการตรวจคัดกรองโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี ATK
รายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
กรมวิทย์ฯ รายงานผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.64 – 6 ส.ค.64
วิธีการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit ทั้ง 4 ภาษา
กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ศิริราช เปิดผลข้อมูลล่าสุด “วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3” ต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตา
5 สิ่งต้องเข้าใจ ก่อนใช้ชุดทดสอบแอนติเจน/การอ่านและแปลผลชุดทดสอบแอนติเจน/ผลตรวจออกแล้วต้องทำอะไรต่อ?
การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test สำหรับประชาชน
กรมวิทย์ฯ เตือนประชาชนห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดีมาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง
สาธิตการใช้ชุดทดสอบแอนติเจน Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด
กรมวิทย์ฯ เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 และพบการติดเชื้อร่วม 2 สายพันธุ์ในผู้ป่วยคนเดียว
กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางการใช้ Antigen Test Kit ในการตรวจการติดเชื้อโควิด 19
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบวัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิตที่มีปัญหาตกตะกอน พบผลปกติ
ไขข้อข้องใจตะกอนในวัคซีนมาจากไหน❓
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19
คู่มือ "แนวทางตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยการตรวจแอนติบอดี"
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบวัคซีนซิโนแวค รุ่นการผลิตที่มีปัญหาตกตะกอน พบผลปกติ
กรมวิทย์ฯและเครือข่ายเสริมความแข็งแกร่งเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ไวรัสก่อโรคโควิด19 ในไทยเพื่อเป็นข้อมูลป้องกันควบคุม รักษาและต่อยอดการวิจัย
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยพร้อมร่วมมือกันเฝ้าระวังเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์
กรมวิทย์ฯ เผยห้องปฏิบัติการไทยพร้อมตรวจภาวะหลอดเลือดอุดตันภายหลังการฉีดวัคซีน
คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ (SARS-CoV-2)
กรมวิทย์ฯเผยผลตรวจโควิด 19 แคมป์คนงานก่อสร้าง
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัคซีน กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดที่ชุมพร พบมีคุณภาพความปลอดภัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทย์ฯ ให้ความมั่นใจวัคซีนโควิด-19 ที่นำเข้าประเทศมีคุณภาพและความปลอดภัยได้มาตรฐานทุกรุ่น
กรมวิทย์ฯ เผยการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ได้มาตรฐาน
การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Reuse N95 ด้วยวิธีอบแห้ง Dry heat
Reuse N95 ด้วยวิธีอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
ผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องตรวจเชื้อโควิด 19 ต้องไปตรวจที่ไหน?
การทำความสะอาดหน้ากากผ้า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีตรวจการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหารและบรรจุภัณฑ์
วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวค ล็อตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัคซีนของ AstraZeneca ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์