จำนวนผู้ติดเชื้อ
COVID-19
ในประเทศไทย

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

จำนวนทั้งสิ้น 272 แห่ง
**กรุงเทพและปริมณฑล 104 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 43 แห่ง, ภาคเอกชน 61 แห่ง) และต่างจังหวัด 168 แห่ง (แบ่งเป็นภาครัฐ 132 แห่ง, ภาคเอกชน 36 แห่ง)
ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด เขตสุขภาพ ประเภท
1 โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
2 เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์สาขานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต 11 เอกชน
3 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี เขต 11 เอกชน
4 โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ตาก เขต 2 เอกชน
5 สถาบันราชประชาสมาสัย นนทบุรี เขต 13 ภาครัฐ
6 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ เขต 13 ภาครัฐ
7 บริษัทเอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ เขต 13 เอกชน
8 โรงพยาบาลเอเชีย กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
9 ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
10 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
11 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
12 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ระยอง เขต 6 เอกชน
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม เขต 5 ภาครัฐ
14 โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก เขต 2 ภาครัฐ
15 โรงพยาบาลพบพระ ตาก เขต 2 ภาครัฐ
16 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร เขต 5 ภาครัฐ
17 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง เขต 4 ภาครัฐ
18 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เลย เขต 8 เอกชน
19 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
20 โรงพยาบาลเจษฎา สมุทรสาคร เขต 5 เอกชน
21 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
22 ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี เขต 6 เอกชน
23 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการ เขต 6 เอกชน
24 โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
25 โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก เขต 2 ภาครัฐ
26 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี เขต 4 ภาครัฐ
27 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร อุดรธานี เขต 8 เอกชน
28 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 3 ภาครัฐ
29 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต เขต 11 เอกชน
30 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
31 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
32 โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
33 MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
34 โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
35 โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
36 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM) กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
37 โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
38 โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
39 โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
40 กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
41 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
42 ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
43 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
44 โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
45 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
46 บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
47 โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
48 บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จำกัด (สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก) กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
49 บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
50 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
51 โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
52 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
53 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
54 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
55 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
56 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
57 คลินิคเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
58 โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
59 ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
60 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
61 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
62 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
63 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
64 ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
65 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
66 คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
67 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
68 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
69 โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
70 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
71 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
72 โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
73 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
74 บริษัท พีซีที ลาบอราทอรี่ส์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
75 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
76 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
77 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
78 หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
79 คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
80 บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล) กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
81 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เอกชน
82 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
83 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
84 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
85 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
86 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
87 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
88 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
89 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
90 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย) กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
91 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
92 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี เขต 13 ภาครัฐ
93 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
94 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
95 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
96 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
97 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
98 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง) กรุงเทพมหานคร เขต 13 ภาครัฐ
99 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง) นนทบุรี เขต 13 ภาครัฐ
100 หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา เขต 12 ภาครัฐ
101 โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง เขต 12 ภาครัฐ
102 โรงพยาบาลสตูล สตูล เขต 12 ภาครัฐ
103 โรงพยาบาลตรัง ตรัง เขต 12 ภาครัฐ
104 โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี เขต 12 ภาครัฐ
105 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส เขต 12 ภาครัฐ
106 เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา เขต 12 เอกชน
107 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา เขต 12 ภาครัฐ
108 ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา ยะลา เขต 12 ภาครัฐ
109 โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา ยะลา เขต 12 เอกชน
110 โรงพยาบาลยะลา ยะลา เขต 12 ภาครัฐ
111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา เขต 12 ภาครัฐ
112 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สงขลา เขต 12 ภาครัฐ
113 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ตรัง เขต 12 ภาครัฐ
114 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา สงขลา เขต 12 ภาครัฐ
115 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต 11 ภาครัฐ
116 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา เขต 11 ภาครัฐ
117 โรงพยาบาลพังงา พังงา เขต 11 ภาครัฐ
118 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร เขต 11 ภาครัฐ
119 โรงพยาบาลระนอง ระนอง เขต 11 ภาครัฐ
120 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ เขต 11 ภาครัฐ
121 โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ภูเก็ต เขต 11 ภาครัฐ
122 โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี เขต 11 เอกชน
123 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช เขต 11 ภาครัฐ
124 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขต 11 ภาครัฐ
125 บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต เขต 11 เอกชน
126 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เขต 11 ภาครัฐ
127 โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี เขต 11 ภาครัฐ
128 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ภูเก็ต เขต 11 ภาครัฐ
129 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี เขต 11 ภาครัฐ
130 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เขต 10 ภาครัฐ
131 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร เขต 10 ภาครัฐ
132 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เขต 10 ภาครัฐ
133 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เขต 10 ภาครัฐ
134 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เขต 10 ภาครัฐ
135 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 10 ภาครัฐ
136 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 10 เอกชน
137 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 10 ภาครัฐ
138 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 10 ภาครัฐ
139 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
140 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
141 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
142 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เขต 9 ภาครัฐ
143 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ เขต 9 ภาครัฐ
144 โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 9 ภาครัฐ
145 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ เขต 9 ภาครัฐ
146 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
147 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
148 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา เขต 9 ภาครัฐ
149 โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ เขต 8 ภาครัฐ
150 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม เขต 8 ภาครัฐ
151 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร เขต 8 ภาครัฐ
152 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร เขต 8 ภาครัฐ
153 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย เขต 8 ภาครัฐ
154 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เขต 8 ภาครัฐ
155 โรงพยาบาลเลย เลย เขต 8 ภาครัฐ
156 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี เขต 8 ภาครัฐ
157 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี อุดรธานี เขต 8 ภาครัฐ
158 โรงพยาบาลขอนแก่นราม ขอนแก่น เขต 7 เอกชน
159 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม เขต 7 ภาครัฐ
160 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เขต 7 ภาครัฐ
161 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม เขต 7 ภาครัฐ
162 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ภาครัฐ
163 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขต 7 ภาครัฐ
164 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น เขต 7 ภาครัฐ
165 โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ภาครัฐ
166 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ภาครัฐ
167 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น เขต 7 ภาครัฐ
168 เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี เขต 6 เอกชน
169 เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง เขต 6 เอกชน
170 บริษัท แล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี เขต 6 เอกชน
171 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี เขต 6 ภาครัฐ
172 โรงพยาบาลตราด ตราด เขต 6 ภาครัฐ
173 โรงพยาบาลระยอง ระยอง เขต 6 ภาครัฐ
174 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
175 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เขต 6 เอกชน
176 โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา เขต 6 ภาครัฐ
177 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จันทบุรี เขต 6 เอกชน
178 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เขต 6 ภาครัฐ
179 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว เขต 6 เอกชน
180 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว เขต 6 ภาครัฐ
181 โรงพยาบาลบางนา 5 สมุทรปราการ เขต 6 เอกชน
182 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ เขต 6 เอกชน
183 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการ เขต 6 เอกชน
184 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ เขต 6 ภาครัฐ
185 โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี เขต 6 เอกชน
186 โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
187 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
188 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
189 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ชลบุรี เขต 6 ภาครัฐ
190 โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี เขต 5 ภาครัฐ
191 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เขต 5 ภาครัฐ
192 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 ภาครัฐ
193 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี เขต 5 ภาครัฐ
194 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ราชบุรี เขต 5 ภาครัฐ
195 โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร เขต 5 เอกชน
196 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร) สมุทรสาคร เขต 5 เอกชน
197 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร เขต 5 ภาครัฐ
198 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 ภาครัฐ
199 โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร เขต 5 เอกชน
200 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมุทรสาคร เขต 5 ภาครัฐ
201 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เขต 5 เอกชน
202 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เขต 5 ภาครัฐ
203 โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม เขต 5 ภาครัฐ
204 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เขต 5 ภาครัฐ
205 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง เขต 4 ภาครัฐ
206 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี เขต 4 ภาครัฐ
207 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา เขต 4 เอกชน
208 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา เขต 4 ภาครัฐ
209 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก เขต 4 ภาครัฐ
210 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี เขต 4 เอกชน
211 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี เขต 4 ภาครัฐ
212 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นนทบุรี เขต 4 เอกชน
213 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นนทบุรี เขต 4 เอกชน
214 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เขต 4 เอกชน
215 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เขต 4 เอกชน
216 โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี เขต 4 เอกชน
217 สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี เขต 4 ภาครัฐ
218 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี เขต 4 ภาครัฐ
219 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี เขต 4 ภาครัฐ
220 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี เขต 4 ภาครัฐ
221 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี เขต 4 ภาครัฐ
222 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สระบุรี เขต 4 เอกชน
223 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี เขต 4 ภาครัฐ
224 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี สระบุรี เขต 4 ภาครัฐ
225 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี สระบุรี เขต 4 ภาครัฐ
226 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท เขต 3 ภาครัฐ
227 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี เขต 3 ภาครัฐ
228 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร เขต 3 ภาครัฐ
229 หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร เขต 3 ภาครัฐ
230 โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร เขต 3 ภาครัฐ
231 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 3 เอกชน
232 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เขต 3 ภาครัฐ
233 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ เขต 3 ภาครัฐ
234 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก เขต 2 ภาครัฐ
235 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย เขต 2 ภาครัฐ
236 โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย เขต 2 ภาครัฐ
237 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาครัฐ
238 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขต 2 ภาครัฐ
239 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เขต 2 เอกชน
240 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก เขต 2 ภาครัฐ
241 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เขต 2 ภาครัฐ
242 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาครัฐ
243 โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก เขต 2 ภาครัฐ
244 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก เขต 2 เอกชน
245 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก เขต 2 เอกชน
246 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก เขต 2 ภาครัฐ
247 หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก เขต 2 ภาครัฐ
248 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก เขต 2 ภาครัฐ
249 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก เขต 2 ภาครัฐ
250 เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 เอกชน
251 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย เขต 1 เอกชน
252 โรงพยาบาลพะเยาราม พะเยา เขต 1 เอกชน
253 โรงพยาบาลพะเยา พะเยา เขต 1 ภาครัฐ
254 โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน เขต 1 ภาครัฐ
255 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ เขต 1 ภาครัฐ
256 โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ
257 โรงพยาบาลน่าน น่าน เขต 1 ภาครัฐ
258 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เชียงใหม่ เขต 1 เอกชน
259 โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่ เขต 1 เอกชน
260 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่ เขต 1 เอกชน
261 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 เอกชน
262 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ
263 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาครัฐ
264 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ
265 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย เขต 1 ภาครัฐ
266 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง เขต 1 ภาครัฐ
267 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง ลำปาง เขต 1 เอกชน
268 โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง เขต 1 ภาครัฐ
269 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ
270 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ
271 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย เชียงราย เขต 1 ภาครัฐ
272 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เขต 1 ภาครัฐ

จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data)


จำนวนการตรวจและน้ำยาในการตรวจ COVID-19 (Thailand Laboratory testing data - weekly summary report)
ข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 7 มีนาคม 2564 (Thailand COVID-19 Testing Data) (Raw Data)